Får vi lov att presentera :

Jan Alsér [JA,0] Jan har arbetat på Mercatus sedan början av 80-talet. Han är utbildad industrielektriker. Efter några års arbete med att bygga elektriska styrningar övergick han till teknisk försäljning. För att inte tappa kontakten med verkligheten har säljarbetet kombinerats med montage av de anläggningar som sålts. I dag arbetar Jan som säljansvarig och varvar detta arbete med dimensioneringar och projektering av större anläggningskontrakt. Täta kontakter med Knoll GmbH ingår i de dagliga rutinerna

Får vi lov att presentera :

Peter Hallberg [PH,0] VVS ingenjör, utbildad projektledare och beteendevetare med en fil. Kand. i sociologi vid Växjö Universitet. Peter arbetar över ett brett område. Han är ansvarig för vårt miljö- och kvalitétsarbete, har god kunskap i avtalsrätt och leveransbestämmelser, driver tekniska projekt, ansvarar för genomförande och uppföljning av interna processer. Han är dessutom ansvarig för den interna kompetensutvecklingen. Förutom det interna arbetet är Peter aktiv i flera typer av miljönätverk, läs mer om det under fliken Samarbetspartners.

Får vi lov att presentera :

Anders Kratz [AK,0] Anders är utbildad verkstadsmekaniker. Han har arbetat på Mercatus sedan 1990. Främst som anläggningsbyggare och ansvarig för verkstaden. Nu när den största delen av produktionen läggs på väl valda underleverantörer är det Anders som håller kontakten och ansvarar för att produktion och montage sker enligt våra normer.

Får vi lov att presentera :

Ing-Marie Karlsson [IMK,0] Ing-Marie är utbildad administratör och har arbetat på Mercatus sedan 1997. Arbetet har fram till 2001 mest bestått i administrativa uppgifter. Idag är huvudrollen teknisk assistent. Ing-Marie är utbildad projektledare och driver mindre standardprojekt. Förutom assistentuppgifterna är hon ansvarig för kund- och leverantörskontra och har det övergripande ansvaret för vårt affärsredovisningssystem.

Får vi lov att presentera :

Harald Mohr [HM,0] Är född och uppvuxen i Tyskland. Han är utbildad finmekaniker och efter flera års yrkeserfarenhet vidareutbildade han sig i två år och fick en examen som auktoriserad tekniker i maskinteknik. Harald har nästan 20 års erfarenhet av maskinteknik och underhåll i produktionsprocessen. Sedan början av 2003 arbetar Harald på Mercatus där han arbetar med service och tillbehör/reservdelar.

Månader