Provanläggning till SKF

Vi kommer efter semestern att få nöjet att leverera en provanläggning till SKF´s utvecklingsavdelning. Syftet med provanläggningen är att kunna prova olika driftsförfarande och olika vätskor för att uppnå en optimal slipprocess. Vill du veta mer är du välkommen att maila joakim.malm@mercatus.se

Nya leveranser till LMT

Mercatus har i dagarna levererat anläggning nummer två till Lidköping Machine Tools AB i ett stort Kina-projekt. Denna kommer liksom den första som levererades i mars att förse tre modulmaskiner med slipvätska. Vill du veta mer är du välkommen att maila joakim.malm@mercatus.se

Från manuell till automatisk tömning

Mercatus kommer att leverera en automatisk partikelcentrifug till Imatra Kilsta Karlskoga. Den nya centrifugen ersätter en manuell utrustning. Media som behandlas är oljehaltigt grafitvatten. Man passar även på att utöka kapaciteten på befintligt ultrafilter med ca: 80%. Vill du veta mera kontakta anders.adolfsen@mercatus.se [HKS P220,0]

Från plan till handling

Så heter ett ESF-projekt med syfte att få deltagande företag att arbeta och tänka i processer. Verktygen är balanserade styrkort. Vi deltar i projektet och i vårt arbete kommer vi att fokusera på två delar, ett företagsövergripande och ett personligt styrkort för varje medarbetar. Det kommer att bli ett bra hjälpmedel i vår systematiska planering och uppföljning av den viktiga personliga kompetensutvecklingen. Med styrkorten som hjälpmedel blir det enkelt att se till att medarbetarnas kompetensutveckling går hand i hand med företagets strategiska mål och utveckling. Vill du veta mer om projektet och verktyget eyescube kan gå in på sidan www.futureyes.net eller kontakta peter.hallberg@mercatus.se,

Ny webbplats för ökad hälsa i arbetslivet

[friskt liv,0] Friskt-liv.se belyser och informerar kring den psykiska ohälsan i arbetslivet inom den privata sektorn. Webbplatsen skall fungera som en resurs för företag som aktivt och medvetet vill förebygga den psykiska ohälsan på sin arbetsplats. Webbplatsen är uppbyggd av tre delar. Den centrala delen kallas för Idébank. Här lyfts företag fram som på olika sätt arbetar med förebyggande åtgärder för att skapa friska arbetsplatser. Det vill säga företag som har insett att det finns lönsamhet i en lägre sjukfrånvaro. Företagen som lyfts fram på webbplatsen är Plast AB Orion, SPCS, Roxtec, ITT Flygt, audumbla pilots, Mercatus, IKEA Älmhult och DirektMedia. Några av företagen har dessutom fått pris för sina personalfrämjande insatser. Under en annan del, Röster, ger representanter från bland annat fackförbund och Svenskt Näringsliv en bild av problematiken kring den ökade ohälsan i arbetslivet. TCO:s ordförande Sture Nordh menar att vi endast kan få bukt med ohälsan ”genom samverkande insatser som omfattar arbetsplatsens organisering, arbetsmiljöarbetet och att den politiska nivån skapar ramverk som stimulerar arbetsgivarna till ett aktivt hälsoarbete tillsammans med de anställda”. Under den tredje delen, Länkarkiv, finns länkar till andra webbplatser på temat ohälsan i arbetslivet. www.friskt-liv.se är ett projekt som genomförts av fyra studenter på kursen IT, språk och presentation inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet. Välkommen att besöka vår webbplats: www.friskt-liv.se

Månader