Vårstädning -

Som ett led i vår verksamhets strategi för att ständigt förbättra kvaliteten och funktionen på våra anläggningar har vi inrett ett laboratorie. I laboratoriet görs pilotförsök med vätskor från våra kunders processer och säkerställer val av rätt dimensionering och reningsmetod. För att undvika ångor från olika kemiska reaktioner har vi även installerat en punktutsug. Inredningen av laboratoriet levererades av Vimmerby Interiör AB. Vill ni veta mer om våra prov/pilotförsök, kontakta då Pär Bragsjö på telefon 0492-171 14 eller skicka ett mail till par.bragsjo@mercatus.se.

NYTT FAXNUMMER – From vecka 18 kan du faxa tillbehörs- och reservdelsbeställningar direkt till Leif Axelsson på fax nr 0492-171 26

För att ytterligare förenkla och snabba på hanteringen av tillbehörs- och reservdelsbeställningar har vi installerat en speciell orderfax, den når du på nummer 0492-171 26. Vill du hellre maila gör du det på leif.axelsson@mercatus.se

Röster i vimlet

Vi vill inte slå oss för bröstet, men visst är det kul när man lyckas! "Jag har fått ut väldigt mycket av seminariet. Vi står inför att uppgradera vår reningsanläggning och det var intressant att ta del av de tekniker som finns och vinsterna med dem. Alla föreläsare var intressanta, liksom deras ämnen. Vi är inne i en teambuildningsprocess och det var intressant att ta del av Mercatus erfarenheter. Det gav mig en AHA-upplevelse som jag ska försöka förmedla till vårt team. Jag rekommenderar gärna andra att gå på Mercatus seminarier". [Kaj Skogman,0] Kaj Skogman, produktionstekniker på Volvo Powertrain i Köping.

Pumpstationer för tryckförhöjning under färdigställande på vår verkstad

Pumpstationerna levereras som en del i vår helhetslösning för rening av skärvätska och spånhantering. Leverans sker till Remako i Ulricehamn. Hela anläggningen skall vara driftsatt under vecka 20 och beräknas gå i full produktion vecka 22 [pumpstation,0] Anders Kratz, finjustering av pumpstationerna till Remako

Kundseminarie med erfarenhetsutbyte, teknik och samverkan

Under morgonpasset informerade Mercatus och Vilokan om konsten att tjäna pengar på metallspån, skärvätska/kylemulsion och andra processvätskor. Alla fick en övergripande inblick i de olika teknikernas fördelar och varför vi ibland rekommenderar olika applikationer på liknande problem. Efter en förmiddag fylld av teknik bjöds det till lunch i Lottas kök. [lunch i lottas kök,0] Verktyg & Mekaniska AB bearbetar gjutgods från både fordonsindustrin och telekomindustrin. Mitt under lågkonjunkturen vågade man satsa på en effektiv och supermodern bearbetningsline. Men inte nog med det, V & M ville ha ett koncept som bygger en helhetssyn från bearbetning till hantering och återvinning. Hur man gick tillväga fick vi veta av Rolf Sterner, som inlevelsefullt berättade om planering, avgörande framgångsfaktorer och de positiva resultat man nått. Rolf visade att det mycket väl går att förena effektiv reningsteknik och ekonomi. Den ekonomiska vinsten att rena och återvinna direkt vid källan var slående, siffrorna visade svart på vitt. Förutom den rena pengavinsten har arbetsmiljön förbättras och miljöbelastningen väsentligt minskat. Genom helhetskonceptet slipper man drift och underhåll av en mängd små reningsanläggningar av olika fabrikat, tidskrävande interna spåntransporter, smutsig arbetsmiljö, tunga lyft och inte minst de hårt miljöbelanstande transporterna av våta, oljehaltiga spånor till återvinningsstationen. Mer om detta kan du läsa under våra referenser. Klicka dig vidare till Verktyg & Mekaniska. Eftermiddagen bjöd på erfarenhetsutbyte och nyttan av goda relationer kunder och leverantörer emellan. Anne Karlsson och Christer Johansson från Vimmerby Kommuns utvecklingsavdelning gav en kort information om hur kommunen underlättar kompetensförsörjningen för näringslivet och vilka positiva effekter samverkan på alla nivåer i en kommun kan få. För Vimmerbys del har det bland annat resulterat i en miljardinvestering. Arla tog för ett år sedan beslut om att bygga en rmodern torrmjölksfabrik i Vimmerby. Anläggningen kommer att byggas i närheten av oss. Byggstart i slutet av april. Från mjölkpulver till ”spånfabrik” - Jan Alsér fortsatte berätta om samverkan och vad goda relationer betyder för ett lyckat resultat. Han berättade om vår unika roll i det mäktiga Airbusprojektet. Genom goda relationer och bra samverkansförmåga fick vi förtroendet att hålla ihop projektet med allt vad det innebär. Vi samordnade gjutning av maskinfundament, rördragningar, koordinering av maskiner från Linér och spånhanteringen från Knoll Maschinenbau GmbH. Peter Solyom från IVL, Svenska Miljöforskningsinstitutet, bröt av den tunga tekniken med att engagerat berätta om miljön ur ett historiskt perspektiv. Vad har tex latrintömningen vid Bäckholmen under 1500-talet göra med Wasaskeppets vittring idag? Peter föredrag lämnade ingen oberörd och gav oss nog lite till mans en tankeställare hur viktigt det är att vi tar ansvar för våra handlingar. Det vi försummar idag kan kosta kommande generationer bra mycket mer än ett vittrande skepp.[Koncentration under Peter Solyoms föreläsning,0] Koncentration under Peter Solyoms föreläsning [Avslutning på seminariedag,0] Avslutning på seminariedagen Seminariedagarna avslutades med referensbesök, enskilda överläggningar och workshops med fördjupning i teknik och hur vi rustat vår organisation för framtiden. [Pytt efter ölprovning,0] Pytt efter ölprovning [Glada Mercatusmedarbetare,0] Glada Mercatusmedarbetare [Dag två med tre olika workshops,0] Dag två med tre olika workshops. Våra seminarier brukar vara välbesökta och fylls snabbt. Vill du förvissa dig om en inbjudan till höstens seminarie kan du maila eva.henrysson@mercatus.se.

Månader