Ny order!

Elfa Sweden AB i Västervik, kommer att installera membranteknik från Mercatus för rening och återanvändning av avfettnings- och sköljbad. Anläggningen består av ultrafilter, avhärdare och omvänd osmos. Anläggningen tas idrift under våren -03. För ytterligare information ang. reningstekniken kontakta Anders Adolfsén på Mercatus, 0492-171 00, eller maila på anders.adolfsen@mercatus.se

Utmärkt miljöledarskap 2002

Sex slutkandidater utvalda Efter en första urvalsomgång återstår sex slutkandidater till priset för Utmärkt Miljöledarskap 2002. Följande personer har utsetts till slutkandidater för priset: - Kristina Alsér, VD Mercatus Engineering - Bengt Andersson, Flatåsskolan - Anders Dahlvig, koncernchef IKEA Group - Christer Ekelund, VD Linneväveriet i Horred - Birgitta Johansson Hedberg, VD FöreningsSparbanken - Anders Löfberg, Styrelseledamot och fd VD Löfbergs Lila Nu vidtar grundliga intervjuer med slutkandidaterna och studiebesök på deras respektive företag. Denna information utgör tillsammans med nomineringsmotiveringen grund för juryns slutgiltiga beslut. Vinnaren tillkännages vid ett eftermiddagsseminarium kring Utmärkt Miljöledarskap i samband med NMCs årsmöte den 11 mars. De sex slutkandidaterna och deras insatser presenteras och därefter delar miljöminister Lena Sommestad ut priset. Fakta om priset: Priset för Utmärkt Miljöledarskap delas ut av Näringslivets Miljöchefter (NMC) och Ekonomi & Teknik Förlag, med tidningarna Affärsvärlden, Ny Teknik och Miljörapporten, för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt miljöarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring miljö och hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Marknadens krav på social, ekonomisk och ekologisk hänsyn blir allt högre och arbetet med miljö och hållbar utveckling allmer betydelsefullt. NMC och E&T Förlag vill uppmärksamma alla de som arbetar aktivt för att integrera tänkandet kring miljö och hållbar utveckling i det svenska näringslivet. Priset är årligt och delades ut första gången 1999. För mer information gå in på www.nmc.a.se/old_web

Månader