Hos oss är det människorna som gör jobbet!

För att i varje led kunna erbjuda dig den mest optimala lösningen har vi valt att koncentrera oss på det vi kan allra bäst - konstruera och designa anläggningar och system för återvinning och rening av processvätskor från den bearbetande industrin, energibolag och vattenverk. För att inte låsa fast oss i viss teknik har vi valt att lägga tillverkning och underentreprenader på Europas främsta. Trots de senaste årens tuffa konjunktur har vi vågat satsa på en organisation som håller. Sex nya välmeriterade medarbetare har sedan sommaren 2000 knutits till Mercatus. Vårt senaste klipp är Richard Haag som gör sin första arbetsdag hos oss idag, den 9 december. Richard är vår nya servicekoordinator och kommer att ansvara för service och eftermarknad, ett expanderande och efterfrågat område. [Rickard-02.jpg, 0]

Vi är en av elva handplockade!

Bli en framgångsrik arbetsplats - så heter försäkringsbolagets Alectas nya broschyr som beskriver 11 företags strategiska framgångskoncept.

Vi är stolta att få vara med i denna lilla exklusiva skara. Den är ett bevis för att den sunda arbetsplatsen har framtiden för sig!

Alectas webbadress är www.alecta.se

"Pappersnyhet"

Mercatus News nummer 4 distruberas i dagarna, anmäl till eva.henrysson@mercatus.se om du vill prenumerera, kostnadsfritt. I senaste numret kan du bland annat läsa om Åbyverket och den nya installationen av rökgaskondensat eller om helhetskonceptet för kylvattenrening, processvätskor, metaller och spån från den bearbetande industrin. Utgivning av nästa News är planerat till mitten av mars, dagsfärska nyheter hittar du fortlöpande på den här sidan.

Remako AB i Ulricehamn investerar i nytt helhetskoncept

Remako satsar fullt ut på ny produktionshall och ska i denna installera ett nytt paletthanteringssystem. I den totala investeringen ingår även skärvätskerening och spånhantering vilka ska knytas samman till ett fungerande helhetskoncept. All spån, inklusive spånor från den befintliga maskinparken, kommer att krossas innan det pressas till torra briketter och den utpressade skärvätskan återvinns i skärvätskereningen. Vi är i detta ögonblick fullt inne i projekteringen och anläggningen ska vara i drift preliminärt under vecka 16 / 2003.

Månader