Våra studenter hälsas välkomna!

Fredrik och Martin från miljötekniklinjen vid Kalmar Högskola kommer att finnas hos oss fram till jul. Under tiden kommer dom att undersöka, analysera och redovisa de positiva effekterna av investering i processvätskerening. Uppsatsen kommer att vara offentlig och presenteras på vår hemsida i början av 2003.

Flera bebisar!

Vad ger mera framtidstro än en nyfödd bebis!? Hos oss är tron på framtiden stor - ännu en liten har sett dagens ljus. Magnus Nilsson, teknisk support, och hans sambo Linda blev den 26 oktober stolta föräldrar till Adrian. Vi bugar, bockar och grattar! [Adrian-Linda-o-Magnus-01.jpg, 0]

Kort pay-off på Atlas Copco Secoroc

I september installerades två stycken brikettpressar hos Atlas Copco Secoroc AB i Fagersta. Brikettpressarna komprimerar och avoljar höglegerade stålspånor från tillverkning av bergsborr. Med en komprimeringsfaktor på hela 22 ggr minskas volymen betydligt och ur 100 kg spånor pressas ca 44 liter rak olja ut. Atlas Copco Secoroc får tack vare detta en mycket kort pay-off tid för de båda pressarna!

Sökbara referenser!

Vår ambition är att göra hemsidan så användarvänlig som möjligt. En nyhet, som underlättar letandet bland våra referenser, är den utökade sökbarheten. Du kan nu välja att söka på område, anläggningstyp, företagsnamn, län och land.

Månader