EnvironTech Demo

Är Sveriges första visningsorganisation för miljöteknik. Den permanenta utställningen finns på Sätra Gård, Högbytorp och har arbetats fram i samarbete med IVL, Sveriges Miljöforskningsinstitut, SET-företagen och KretsloppsCentrum. Syftet med utställningen och de skräddarsydda rundturerna är att gynna samarbeten mellan miljöteknikföretagen och brukarna, ge en helhetssyn, öka kunskapskvalitén och visa på praktisk användning av bra teknik. Vill du veta mer kan du kontakta Uwe Fortkamp på IVL uwe.fortkamp@ivl.se

Astrid Lindgrens Stad inte bara för turister!

Trots en mörk och ruggig november var det inte svårt att fylla höstens kundseminarie. Ett trettiotal kunder, leverantörer och kollegor fick matnyttig information av duktiga föreläsare. Helhetsperspektivets fördelar i både teknik och organisation var den röda tråden under de båda dagarna. Torsdagen var fylld av mixade övergripande föreläsningar. Bland de externa föreläsarna gav Lars Rosell oss en god orientering kring indunstarteknikens användningsområden, Staffan Filipsson från IVL Sveriges Miljöforskningsinstitut gav exempel på resurseffektiv kvalitetsoptimering och berättade om vägen från utspädning, end off pipe till ren teknik och resurseffektiv kvalitetsoptimering. Den första seminariedagen avslutades med Vimmerby Kommuns stora nyetablering, Christer Johansson berättade om Arlas miljardinvestering och vilka positiva effekter det kommer att få på vårt näringsliv. Peter Hallberg rundade av med en bild på Mercatus integrerade ledningssystem. En bild som säger mer än en hel kvalitetshandbok. Under fredagen var det öppet hus på Mercatus och den som bokat in sig på något av våra tre workshops fick möjlighet att diskutera teknik och den sunda arbetsplatsen mer på detaljnivå. Två lyckade dagar avslutades med gemensam lunch tillsammans med hela Mercatusgänget. Vill du veta mer om våra kundseminarier, vår teknik, vår organisation eller vårt ledningssystem? Hör av dig till eva.henrysson@mercatus.se [Deltagare-01.jpg, 0] [Fika-AL-garden-02.jpg, 0] [Gruppbild-ALV-02.jpg, 0] Representanter från Volvo, Lidköping Maschine Tool, Ljunghäll, Uddeholm, Bacho, ADR-transport, Sydkraft, IVL, Vimmerby Kommun, Castrol, Toolcenter, Envo Control, Optoteam, Turnils, Saab, BT, WSP och Verktyg Mekaniska var några av besökarna.

Central slipvattenrening till ELOS AB i Årjäng

Under slutet av vecka 46 installerades en central slipvattenrening hos Elos. Anläggningen som levererades färdig i 5 delar monterades inom loppet av två dagar. Idrifttagning av systemet och utbildning av personalen fullgjordes under ytterligare en dag. Centralreningens kapacitet är ca 2000 lit/min och skall förse 10 stycken slipmaskiner med rent slipvatten. Anläggningen är anpassad och placerad så att en brikettpress för att avvattna slipslamet är möjlig att installera i efterhand. [C-rening-framifrån-uppifrån.jpg, 0] [C-rening-vänstersida-bakifr.jpg, 0] [C-rening-vänstersida-uppifr.jpg, 0]

Arlas nya pulverfabrik till Vimmerby

Arla Foods AB har beslutat förlägga sin nya mjölkpulverfabrik i Vimmerby. Det är den enskilt största investeringen någonsin som förläggs i vår kommun. Anläggningen är dimensionerad för att ta emot 380 miljoner kg mjölk per år. Både Arla Foods och Vimmerby Kommun är måna om att hålla en hög miljöprofil i projektet. Under vårt kundseminarie på Astrid Lindgen Gården den 21 november kommer kommunens utvecklingschef Christer Johansson att berätta om de positiva effekter investeringen innebär för det befintliga näringslivet. Vi kommer också att få en inblick i hur man bygger en modern fabrik där miljöhänsyn tas i alla led - från energi, arbetsmiljö till rening av process- och dagvatten.

Just in time

Förebyggande underhåll med eller utan avtal, akutservice, renoveringar, upplärning av driftpersonal, reservdelar och tillbehör direkt från lager är några exempel på vår eftermarknadsservice. Hör av dig till Leif Axelsson eller Peter Hallberg om du vill veta vad vi mer kan erbjuda.

Månader