Vi tror på sommaren

och stänger Mercatus v 29. Behöver du nå oss akut kan Du ringa vår jourtelefon, 070-376 05 73. Övriga veckor i sommar har vi öppet 7.00-16.00. Med detta passar vi på att önska er alla en riktigt skön sommar!

Perstorp Clariant AB idrift

Ultrafiltret som levererades till Perstorp Clariant AB är nu drifttaget. Drifttagningen skedde under vecka 26 och anläggningen har nu varit i drift i drygt en vecka. Anläggningens uppgift är att koncentrera upp latex-vatten. Inkommande vatten har en TS-halt på ca 1 % och uppkoncentreringen avslutas vid ca 35 % TS-halt. Med den nuvarande kapaciteten kommer uppkoncentreringenscykeln ta två veckor i anspråk. Anläggningen är helt automatisk vilket förenklar handhavandet.

Månader