Bilder från den traditionella påskfrukosten

Som vanligt bjöds det på en härlig påskfrukost på Mercatus.

20 miljoner till satsningar på hållbar tillväxt i Östersjöregionen

NUTEK erbjuder 20 miljoner kronor för satsningar på hållbar tillväxt i Baltikum, Polen och nordvästra Ryssland. Satsningen ger svenska små och medelstora företag nya affärsmöjligheter i regionen. Projekten skall vara inriktade på förebyggande åtgärder inom miljö och arbetsmiljö. Broschyr och ansökningsblanketter finns på NUTEK´s hemsida www.nutek.se/baltic21 Saxat från NUTEKs hemsida: "Nu inbjuder vi till projektansökningar! Med programmet Hållbar tillväxt i Östersjöregionens näringsliv vill NUTEK satsa på en hållbar tillväxt i Baltikum, Polen och nordvästra Ryssland. Satsningen ger svenska små coh medelstora företag nya affärsmöjligheter i regionen. Projekten ska vara inriktade på förebyggande åtgärder inom miljö och arbetsmiljö. Sista ansökningsdagen är den 15 maj 2002 och beslut om medfinansiering fattas senast augusti 2002. Välkommen med er ansökan! Enheten för hållbar utveckling, NUTEK"

Intresserad av referensbesök?

Nu kan du enkelt besöka flera av våra referensanläggningar - på hemsidan! Under rubriken referenser hittar du ett axplock av de anläggningar vi levererat de senaste åren.Du kan söka på kundnamn, anläggningstyp eller geografiskt område och förutom listan kan du klicka dej vidare till ett flertal kunder och där läsa mer om de leveranser vi gjort.

Ny indunstare till sydkraft SAKAB AB

Mercatus har medverkat vid försäljningen av en ny indunstare till Sydkraft SAKAB AB i Kumla. Sydkraft SAKAB kommer därmed att öka sin kapacitet för behandling av farligt avfall. Indunstaren tillverkas av tyska Ebner GmbH och har en kapacitet på ca 2500l/h. Anläggningen kommer att tas i drift under senare delen av 2002.

Leveranskontroll hos Knoll

Mercatus har tillsammans med representanter från SAAB Aerospace i Linköping besökt Knoll för en anläggningsbesiktning. Reningsanläggningen som levereras vecka 9 - 11 är en av de största Knoll har tillverkat - 90.000 liter i ett system. Bilder:

Månader