Mercatus i gott sällskap!

Tidningen Miljö & Utveckling har bildat ett redaktionsråd, som består av personer med erfarenheter från olika delar av näringslivets miljöarbete. Förutom representation från Mercatus ingår följande personer i redaktionsrådet; Inger Strömdal, ansvarig för miljöpolicys, Svenskt Näringsliv Johan Trouvé, miljöchef Schenker AG Magnus Enell, koncernchef Hållbar Utveckling, ITT Flygt AB Peringe Grennfelt, IVL Sveriges Miljöforskningsinstitut, forskningsdirektör Lars-Olle Larsson, KPMG, direktör Miljö- och etikrevision Vill du läsa mer om Miljö & Utveckling kan du gå in på webben www.miljo-utveckling.com och vill du ge synpunkter på tidningens innehåll eller på intressanta ämnen som du tycker bör belysas kan du höra av dej till kristina.alser@mercatus.se eller någon annan i redaktionsrådet.

Vill du vara med och fira ett 10-års jubileum???

Knoll;s numera mycket välkända högtryckspump, typ KTS för skärvätskor och oljor fyller 10 år och detta vill vi ska uppmärksammas med sänkta priser!!! Tillverkningen av skruvspindelpumpar startade 1992 och samma grundkoncept gäller fortfarande; en pump med mycket hög tillförlitlighet och med enorm slitfasthet. Den långa livslängden beror till stor del på det unika kiselkarbidskiktet närmast pumpspindlarna. Leveranstiden är omgående från lager oavsett pumpstorlek. För att fira 10-års framgång erbjuder vi alla våra kunder 10% rabatt på ordinarie pris. Från 1 februari fram till och med 1 maj, d v s under tre månader, kan Du göra ett verkligt klipp. Ring eller faxa in din prisförfrågan så återkommer vi med uppgifter inom kort. Tel 0492-171 0, fax 0492-171 28 eller via E-post: info@mercatus.se

Ring 171 00!

Eller varför inte ringa direkt till din kontaktperson på Mercatus!? Från och med Alla Hjärtans dag, den 14 februari, har vi nytt telefonnummer.

Förutom nytt växelnummer har alla medarbetare på Mercatus fått en direktlinje.

Vill du veta numret till din/dina kontakter hos oss kan du gå in på menyalternativet "Kontakt"

Fortsatt stort intresse för att göra briketter av aluminiumspånor.

Vi har under den senaste tiden fått många förfrågningar rörande pressning av aluminiumspån till briketter. I de flesta fall frågar man även efter en kompletterande reningsanläggning, så att all utpressad skärvätska kan återanvändas. Vi är i full färd med att arbeta fram en standardiserad utrustning som kommer att passa de flesta användare.

Öppet hos Knoll

Knoll Maschinenbau GmbH har i dagarna "öppnat" en helt ny hemsida som du kan hitta under "www.knoll-mb.de". På hemsidan kan man bl.a. göra en rundvandring i hela företaget inklusive tillverkning och mellanlager. Förklarande texter tillsammans med bilder gör att man får en bra uppfattning om företagets kapacitet och storlek. Nytt på Knolls hemsida är att man erbjuder begagnade utrustningar, som är helt genomgångna och säljs med garanti.

Månader