Ny order

Mercatus har fått i uppdrag att leverera en ultrafiltreringsanläggning till Perstorp-Clariant AB. Anläggningen ska koncentrera latex-haltigt processvatten och kommer att ha en kapacitet på ca 1,5 m3/h. Både det renade vattnet och latex-koncentratet kan återanvändas. Du kan läsa mer om installationen på Perstorp Clariant i kommande nyhetsbrev.

Saknar du Mercatus kundpärm

I den kan du läsa om vår affärsidé, om helhetskonceptet, våra olika system, om produkter, om tillbehör, om Mercatus miljöarbete, om vårt serviceerbjudande, hitta alla tekniska specifikationer, samla våra Nyhetsbrev mm.mm. Enklast beställer du den via e-post till eva.henrysson@mercatus.se Hon ser till att du har den inom ett par dagar. [Mercatus-pärm.gif, 0]

Femårigt leveransavtal tecknat mellan Knoll Mashinenbau GmbH och Diamler-Chrysler

Daimler-Chrysler kommer under en femårsperiod att köpa alla skruvspindelpumpar av Knoll. Valet gjorde man efter en ordentlig utredning och jämförelse mellan flera olika leverantörer av skruvspindelpumpar. Parametrarna var slitstyrka, underhållskostnader, leveranssäkerhet och snabb support. Mercatus samarbetar sedan mer än 25 år tillbaka med Knoll och vi gläds naturligtvis åt framgången. Vill du läsa mer om Knolls skruvspindelpumpar kan du klicka in dig på sidan skruvspindelpump KTS och vill du läsa mer om avtalet mellan Knoll och Daimler-Chrysler kan du klicka vidare till Mercatus News nr. 3

Stor Vakuumindunstare levererad och installerad

Mercatus Engineering AB fick under slutet av hösten 2001 förtroendet att leverera ett system med vakuumindunstare till DIAB International AB i Laholm. Den levererade anläggningen skall rena och recirkulera expanderingsvatten från tillverkningen av cellplast (divinycell). Investeringen för DIAB hamnade på ca 2.000.000 kr. Läs mera om projektet i vårt nästa News.

Ny anläggningsorder till Saab i Linköping

Saab Aero AB investerar i central reningsanläggning. Anläggningen ska i första hand betjäna maskiner som producerar delar till det nya Airbusprojektet. I ordern ingår projektering, samordning med maskintillverkaren, leverans och installation av spånhanteringsutrustning och central kylmedelsrening, komplett rördragning från maskinparken och elektrisk styrning för att samköra de olika enheterna. Anläggningen ska vara i full drift senast första veckan i april 2002. Läs mer om projektets storlek i vårt senaste News.

Månader