Ny finansieringsmöjlighet för nätverk och mötesplatser för ett hållbart näringsliv

Nu finns medel att söka från NUTEK/Baltic 21 Näringsliv för projekt som rör hållbar utveckling i Östersjöregionens näringsliv. Sista ansökningsdagen för programmet är den 10 augusti. Mer information på www.nutek.se/baltic21

Många bäckar små... Småföretag och en hållbar utveckling

Syftet med hållbar utveckling är att dagens människors materiella behov ska tillgodoses så att inte resurserna utarmas för kommande generationer.

Det är bakgrunden till den skrift som Företagarnas Riksorganisation tagit fram, där sex viktiga röster ger sin syn på hur småföretagen kan bidra till en hållbar utveckling:
  • Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen
  • Sofi Bergqvist, Ungdomens Miljöriksdag
  • Kristina Alsér, företagare Mercatus
  • Thomas Lindhqvist, forskare vid IIIEE, Lunds universitet
  • Företagarnas Riksorganisation, FR
  • FR 2000 - ett miljöledningssystem för småföretag
Stockholm maj 2001
Åke Fagelberg VD, Företagarnas Riksorganisation

Beställ skriften hos Företagarnas Riksorganisation,
tel: 08-406 17 00

Månader