Serieproduktion av Ultrafilteranläggningar

På Mercatus och hos vår underleverantör R-produktion pågår just nu serieproduktion av ultrafilteranläggningar.
Det är flera standardiserade UF-anläggningar som tillverkas för att framöver levereras till slutkund.
Anläggningen ska hos slutkund rena och recirkulera processvätskor som blir förorenade vid tillverkning av battericeller. 

Hos vår underleverantör R-produktion utförs svetsarbeten och visst förberedande montage, sedan slutförs montaget tillsammans med el, pneumatisk och intrimning av programvara  i vår egen verkstad. 

Svetsning av stativ och rör utförs hos vår underleverantör R-produktion.

New business membranteknik

Under tisdagen hölls temadag på membransidan med fokus på ny teknik och nya marknader.

Då membranteknikavdelningen haft en del tillskott i personalstyrkan, inleddes dagen med kartläggning av gruppens kompetenser samt diskussion kring önskade framtida arbetsområden.

Många intressanta idéer lyftes. Av dessa valdes två marknader att gå vidare med och fokusgrupper tillsattes för att utveckla handlingsplaner för fortsatt arbete. Gruppen var mycket nöjd med dagen.

”Jag tror på teknikerna vi valt ut, utmaningen blir att följa upp och arbeta aktivt med dessa.” Peter Bieberbach, t.v.
”Det känns väldigt viktigt att diskutera framtida tekniker så att vi ligger i framkant av utvecklingen” Dennis Lindström, t.h. 


Full fart i labbet

Helgen närmar sig med stormsteg men i labbet på Mercatus är det fortfarande full fart.
Elin provkör processvätskor från kund i vår lilla test-UF för att utvärdera kapacitet och avskiljningsgrad.

Önskar du provkörning, tveka inte att höra av dig till Elin.
Tel: 0492-17136
Mail: elin.g@mercatus.se

Amager Bakke i Köpenhamn - Värmekraftverk och skidbacke

 

Nu är den konstgjorda skidbacken i Köpenhamn invigd! Det är ingen vanlig skidbacke, den är nämligen placerad ovan på taket på ett av Europas modernaste värmekraftverk i Köpenhamn. I detta stora projekt är vi en stolt leverantör av processvätskereningsanläggningar för att rena och recirkulera rökgaskondensat. 

Ovan kan du se film som visar skidbacken i Köpenhamn!

Förstärkning på membransidan

Förra veckan nämnde vi att Hans Svanberg numera har bytt arbetsroll. Han kommer nu stärka upp vid försäljning av membran. Även i fortsättningen ansvarar han för kundkontakterna gällande serviceavtal på främst rökgas/membransidan.

Välkommen att kontakta Hans gällande membranteknik på telefon 0492-171 09, hans.s@merctus.se


Hans Svanberg förstärker membransidan

Månader