Provanläggning för mjölkkondensat

Förra veckan driftsattes en pilotanläggning för rening av mjölkkondensat hos Arlas mjölkpulveranläggning i Vimmerby.

Pilotanläggningens system består av ett ultrafilter och syftet med anläggningen är att återvinna det vatten som blir biprodukt i mjölkpulverprocessen.

Driften av pilotanläggningen kommer att utgöra en del av ett examensarbete som utförs av Elin Gustafsson. Elin studerar till civilingenjör inom kemisk biologi vid Linköpings universitet.


Elin Gustafsson ansvarar för provanläggningen som installerats på Arla i Vimmerby

 


Nya generationens provanläggningar

Våra nya prov- och testanläggningar inom membranteknik har nu varit i drift under några månader. Med en mer automatiserad drift och fjärrstyrning kan Mercatus personal övervaka samt kontrollera provkörningen utan att vara på plats.

Testkörningar görs av olika anledningar, exempelvis för kapacitetstest, avskiljningsmöjlighet och provkörning av nya vätskor/föroreningar.

Anläggningarna efterliknar en storskalig anläggning och med loggning av mätningar från instrument kan resultatet läsas av. Gränssnittet är flexibelt och kan kombineras/sammankopplas med andra typer av anläggningar.

Välkommen att kontakta Anders Adolfsén, 0492-171 06, anders.a@mercatus.se, vid behov av provkörning av er processvätska.


Mercatus prov- och testanläggningar inom membranteknik


Kundseminarium - värmekraftverk

Under veckan har ett kundseminarium för våra kraftverkskunder hållits på Mercatus.

Dagarna har innehållit främst grundläggande membranteknik, applikationer, drift & underhåll, trender och teknikutveckling inom kraftverk. Det gavs även utrymme för rundvandring, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

På kvällen bjöds till ölprovning på Åbro Bryggeri och dag två avslutades med lunch och promenad i Astrid Lindgrens Värld.


Kundseminarium för värmekraftskunder på Mercatus 24-25 oktober

 

 

Leverans av anläggning för rökgasrening

Denna vecka levererades en processvätskereningsanläggning för rening av rökgaskondensat för biobränsle till ett värmekraftverk i Danmark.

Systemet består av ultrafilter, omvänd osmos, jonbytare, CO2-membranavgasare, EDI och provtagare.


Lastning av anläggning för transport till slutkund.


Rökgaskondensatrening internationellt uppmärksammat

För ett par veckor sedan deltog Jan Kastensson,Mercatus, vid SIAPWS vetenskapliga konferens i Prag.

En dag stod "Rökgas och rening av rökgaskondensat" på agendan, vilket var ett nytt inslag som uppmärksammades internationellt.


 Jan Kastensson från Mercatus deltog på SIAPWS konferens i Prag

 


Månader