Automatiserade prov- och testanläggningar

Våra nya prov- och testanläggningar inom membranteknik börjar se dagens ljus. Med en mer automatiserad drift och fjärrstyrning kan Mercatus personal övervaka samt kontrollera provkörningen utan att vara på plats.

Anläggningarna efterliknar en storskalig anläggning och med loggning av mätningar från instrument kan resultat läsas av. Gränssnittet är flexibelt och kan kombineras/sammankopplas med andra typer av anläggningar.

Välkommen att kontakta Anders Adolfsén, 0492-171 06, anders.a@mercatus.se vid behov av provkörning av er processvätska.


Automationsingenjör Lars Haarus, har gjort elkonstrukton, programmerat och idriftsatt provanläggningen

 


Bram mot nya utmaningar

Nu lämnar vår processingenjör Bram Faaij Hultgren Mercatus för att möta nya utmaningar som processingenjör inom kommunen.

Bram har under sina sex år här arbetat främst med teknisk utveckling och som projektledare på processvätskesidan.

Vi tackar Bram för hans tid här och önskar lycka till med det nya jobbet!


Bram Faaij Hultgren slutar sin tjänst på Mercatus

 

Dennis - nyanställd projektledare

Dennis Lindström har rekryterats från projektledartjänst på Gata- och parkavdelningen för två kommuner. Han har en bred bakgrund främst inom livsmedels- och processindustri där han arbetat som operatör, tekniker och projektledare. Utbildningsbakgrunden är datateknik på Högskolan i Kalmar, följt av löpande utbildningar inom yrkesverksamheten.

 

Dennis kommer att arbeta inom projektorganisationen för vätskerening.

 


Dennis Lindström- ny medarbetare på Mercatus projektsida

 

 

Välkommen tillbaka Pär!

Efter att ha tjänstgjort som teknisk chef/miljöchef under 10 år på Arla Foods AB i Vimmerby, kan vi nu hälsa Pär Bragsjö tillbaka till oss. Han arbetade tidigare under 8 år på Meratus som projektledare.

Pär som är utbildad civilingenjör kommer nu att förstärka projektavdelningen och går in som processledare på vattenreningssidan.


Pär Bragsjö tillbaka på projektsidan

 

 


Selektivjonbytare i drift

För några veckor sedan installerades och driftsattes en selektivjonbytare hos Schütz All-Emballage AB.

Schütz All-Emballage AB är nordens ledande företag gällande nyproduktion, rekonditionering och avfallshantering av IBC-containrar.

Med hjälp av vår anläggning renas tvättvatten från produktionen, innehållande lösta metaller. Efter behandling kan det renade vattnet släppas ut till avlopp.


Anläggningsskötare Mikael Widerström får undervisning i anläggningsdrift


Månader