Leverans av anläggning för rökgasrening

Denna vecka levererades en processvätskereningsanläggning för rening av rökgaskondensat för biobränsle till ett värmekraftverk i Danmark.

Systemet består av ultrafilter, omvänd osmos, jonbytare, CO2-membranavgasare, EDI och provtagare.


Lastning av anläggning för transport till slutkund.


Rökgaskondensatrening internationellt uppmärksammat

För ett par veckor sedan deltog Jan Kastensson,Mercatus, vid SIAPWS vetenskapliga konferens i Prag.

En dag stod "Rökgas och rening av rökgaskondensat" på agendan, vilket var ett nytt inslag som uppmärksammades internationellt.


 Jan Kastensson från Mercatus deltog på SIAPWS konferens i Prag

 


Rökgaskondensatrening slutmonteras

I vår verkstad pågår det slutmontering och funktionstest av givare och ventiler på två ultrafilteranläggningar.

Ultrafilteranläggningarna är en del i ett större system som ska levereras till ett värmekraftverk. Systemet består av ultrafilter, omvänd osmos, jonbytare och EDI och dess funktion är att rena rökgaskondensat från värmekraftverket.


Peter Bieberbach och Robert Apell slutmonterar och testar givare och ventiler inför leverans

 

 

 

Automatiserade prov- och testanläggningar

Våra nya prov- och testanläggningar inom membranteknik börjar se dagens ljus. Med en mer automatiserad drift och fjärrstyrning kan Mercatus personal övervaka samt kontrollera provkörningen utan att vara på plats.

Anläggningarna efterliknar en storskalig anläggning och med loggning av mätningar från instrument kan resultat läsas av. Gränssnittet är flexibelt och kan kombineras/sammankopplas med andra typer av anläggningar.

Välkommen att kontakta Anders Adolfsén, 0492-171 06, anders.a@mercatus.se vid behov av provkörning av er processvätska.


Automationsingenjör Lars Haarus, har gjort elkonstrukton, programmerat och idriftsatt provanläggningen

 


Bram mot nya utmaningar

Nu lämnar vår processingenjör Bram Faaij Hultgren Mercatus för att möta nya utmaningar som processingenjör inom kommunen.

Bram har under sina sex år här arbetat främst med teknisk utveckling och som projektledare på processvätskesidan.

Vi tackar Bram för hans tid här och önskar lycka till med det nya jobbet!


Bram Faaij Hultgren slutar sin tjänst på Mercatus

 

Månader