Välkommen tillbaka Pär!

Efter att ha tjänstgjort som teknisk chef/miljöchef under 10 år på Arla Foods AB i Vimmerby, kan vi nu hälsa Pär Bragsjö tillbaka till oss. Han arbetade tidigare under 8 år på Meratus som projektledare.

Pär som är utbildad civilingenjör kommer nu att förstärka projektavdelningen och går in som processledare på vattenreningssidan.


Pär Bragsjö tillbaka på projektsidan

 

 


Selektivjonbytare i drift

För några veckor sedan installerades och driftsattes en selektivjonbytare hos Schütz All-Emballage AB.

Schütz All-Emballage AB är nordens ledande företag gällande nyproduktion, rekonditionering och avfallshantering av IBC-containrar.

Med hjälp av vår anläggning renas tvättvatten från produktionen, innehållande lösta metaller. Efter behandling kan det renade vattnet släppas ut till avlopp.


Anläggningsskötare Mikael Widerström får undervisning i anläggningsdrift


Tack och lycka till Elin

Elin Gustafsson avslutar nu sitt forskningsarbete kring kvicksilver från rökgaskondensat, där hon har tittat på olika alternativ för att följa gällande utsläppskrav.

Vi tackar för tiden hos oss och önskar lycka till med fortsatta studier!


Elin Gustafsson avtackas efter avslutat arbete

 

 

 

Projektarbete kvicksilveravskiljning i kondensatvätskor

Under sommarmånaderna jobbar Elin Gustavsson från Kisa hos Mercatus. Elin har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning i grunden och studerar för närvarande till civilingenjör inom kemisk biologi på Linköpings universitet.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med ett sidoprojekt gällande kvicksilveravskiljning i kondensatvätskor, under handledning av Bram och Kasten. Hon kommer även att följa med till befintliga anläggningar för att sätta sig in i Mercatus processutveckling och arbetssätt.


Jan Kastensson och Bram Faaij Hultgren tillsammans med Elin Gustavsson i projektet kvicksilveravskiljning

 

 

Examensarbete tvättstation

Fram till påsk har vi Jon Lundahl på praktik här igen.

Hans utbildning, fjärde tekniska året på Vimmerby Gymnasium, börjar lida mot sitt slut och nu läggs sista handen på examensarbetet som görs på Mercatus.

-Jag har fått uppgiften att göra mitt examensarbete att anpassa en tvättstation. Jag ansvarar för att förbättra och optimera en tvättstation utefter kundens krav, säger Jon.

 

Tvättstationen kommer vara ett komplement till olika ultrafiltermembran som inte har kemdosering inbyggd i processen, istället kommer denna stå utanför anläggningen. Tvättstationens funktion är att dosera in tvättkem tillsammans med vattnet för att lösa upp och ta bort partiklar som fångats upp i membranets filter. Sedan står det en tid så att tvättkemet hinner verka innan det spolas ur och vätskereningsprocessen fortsätter.

 

Membrantvätt är av stor vikt för att upprätthålla livslängden, flödet och kvaliteten på processen.

 

Förutom att syssla med examensarbetet har jag också satt mig in i anläggningars funktion främst på processvätskesidan. Även lärt mig läsa, förstå och använda flödesritningar och stycklistor för att identifiera komponenter i anläggningarna.

 

Har också fått hjälpa till med pågående projekt och där gjort kontroller så komponenter är monterade efter flödesschema och märkning av anläggningar mm.

 

Jon Lundahl tillsammans med handledare Fredrik Wallin på Mercatus

 

Vi tackar Jon för hans tid här och önskar lycka till i framtiden!

Månader