Ytterligare ett förpackningsföretag har beställt vattenreningsteknik från oss

Mondi Packaging AB Örebro har sedan tidigare ett ultrafilter från oss, nu kompletterar man med en selektivjonbytare för rening av ultrafilterpermeatet, som innehåller tungmetaller. Leveransen sker under tidig vår 2006. Ultrafilter används för avskiljning av emulsioner, kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt. Du vet väl att vi förutom vattenreningsteknik med bland annat ultrafilter och omvänd osmos också levererar och servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! » Läs mer på våra teknikssidor!

Månader