Ytterligare en leverans till Kina!

[lyson.jpg, 0] Idagarna har vi levererat ytterligare tre reningsanläggningar för slipvätskerening. Anläggningarna består vardera av ett pappersfilter och en magnetvals med inloppsfördelare. Förutom anläggningarna levererar vi konstruktionsritningar för tanksystem som skall tillverkas av slutkunden i Kina. Anläggningarna levereras via Andritz Lynson AB som tillverkar slipmaskinerna som skall utrustats med reningssystemen. Andritz Lynson AB är en av våra nya ”maskinkunder” och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

Månader