Visste du hur… en cyklon fungerar?

Cyklonen är ingen ny uppfinning, utan uppfanns 1906 av DeLaval.

Cyklonen har under åren använts inom verkstadsindustrin för många olika applikationer, som exempelvis för avskiljning av partiklar i luft och vätska.

Funktionen på de cykloner som vi använder är enligt följande. Vätskan pumpas in i det horisontella inloppet och bildar en primärvirvel som ökar i hastighet ju längre ner i konan den kommer.
När vätskan når änden på konan är hastigheten som högst, virveln vänder och bildar en sekundärvirvel som går upp i centrum, genom primärvirveln. När virveln vänder slungas partiklarna ut av centrifugalkraften och avskiljs, partiklarna leds ut i änden av konan tillsammans med lite av vätskan. I den nedre delen av konan är slitaget som störst och därför är den nedersta delen, dysan, tillverkad
i keramik. En cyklon renar 90 lit/min och man når normalt en avskiljning på ca 10- 15 µm.

Cyklonen är ett finreningssteg och är beroende av att det finns en bra förfiltrering.

Månader