Vimmerby kommuns miljöpris

delas i år ut till Företagarna i Vimmerby för det miljönätverk man byggt upp tillsammans med näringslivet i regionen. Miljönätverket, som startade för fyra år sedan av Mercatus, VTT, Frödinge Mejeri, ÅBRO Bryggeri och Ljunghäll, har idag över 80 medlemmar. Miljönätverket i Vimmerby arbetar för; - samordning av utbildningar - erfarenhetsutbyte via nätverksträffar och seminarier - att använda varandras revisorer vid interna miljörevisioner - hitta gemensamma vägar för källsortering av kontorspapper, wellpapp, plaster, metaller, elektronikskrot samt miljöfarligt avfall. - utveckla samarbetet mellan kommunens, skolans och näringslivets miljöarbete - sträva mot att införa miljöledningsstystem i samhället - att lokala högskolekurser inom miljöområdet skall arrangeras - lärarfortbildning inom miljöområdet - att hjälpa mindre företag att komma igång med miljöarbetet samt att locka underleverantörer att formulera sina miljömål

Månader