Vill du också provpressa dina spånor?

Intresset för att göra briketter av aluminiumspånor fortsätter öka. I de flesta fall frågar man även efter en kompletterande reningsanläggning, så att all utpressad skärvätska kan återanvändas. Det finns både tid och pengar att tjäna på brikettpressning. Kylvätskan återvinns, man får bättre betalt för briketter än för löst spån, volymen minskar och transporterna blir färre. Eftersom briketterna är torra riskerar man inget läckage från transportcontainern och briketter i fastform oskadliggör brandfarliga material. Jämförelse före och efter brikettpressning Före Materialmängd: 175 liter fuktiga spånor Densitet löst material: 0,14 kg/liter. Efter Brikettmängd: 7 liter torra briketter Densitet briketter: 5,0 kg/liter. Komprimeringsfaktor: 22 gånger Urpressad kylvätska: 11 liter. Hör av dig till patrik.gustafsson@mercatus.se eller jan@mercatus.se om du vill få mer information.

Månader