Företagare satsar på unga

Vi satsar för framtiden

Vi har genom anställningar av yngre förmågor täckt upp med kompetens för framtiden inom våra olika tekniska områden processvattenrening, skärvätskerening /spånhantering och även på el/PLC sidan. Vi har fått ”lön för mödan” genom att hålla en nära kontakt med skolorna, säger VD Anders Adolfsén.

Bram Faaij kommer ursprungligen från Holland och är nu diplomerad master processingenjör. Bram anställdes på Mercatus efter att under sina studier gjort praktik och examensarbeten här hos oss. Hans gedigna utbildning inom vattenrening och membranteknik stärker nu vår processvattenreningssida ytterligare.


Bram Faaij projektledare, Mercatus

Herman Selin och Kristofer Johansson som artikeln i ”Företagen satsar på våra unga” från Svensk Näringsliv berättar om (följ nedan länk), är våra yngre förmågor som anställts på vår tekniska sida vad gäller teknisk försäljning inom spån och skärvätskehantering, pumpar, elkonstruktion och PLC-programmering.
Herman jobbar med försäljningen och Kristofer med PLC-delen.

 
Kristofer Johansson EL/PLC, Anders Adolfsén VD och Herman Selin
teknisk säljare Mercatus

Läs Svenskt Näringslivs artikel om Mercatus  Företagare satsar på unga

 

Bild: Svenskt Näringsliv Kalmar Län

Månader