Vi gör världen lite renare


Utsikt från vårt kontor

Vem vill idag bidra till vårt klots nersmutsning?

Du kan inte öppna en dagstidning, slå på radion eller sätta dig framför tvn utan att bli påmind om de stora miljöhoten. Klimatförändring, vattenbrist och luftföroreningar.

Ingen kan lösa alla problem men alla kan göra lite. Svensk miljöteknik ligger i framkant och är framdrivet av samverkan mellan myndigheter och näringsliv samt ett ganska hårt regelverk. Inte alltid så populärt att ha de strängaste reglerna.

Nu är det dags att utnyttja denna framsynthet. Berätta för din omgivning hur du och ditt företag tar ansvar och utnyttja det i konkurrensen. Det kan bli din roll i att göra världen lite renare.

Månader