Vi fortsätter att utbilda...


Mercatus personal Leif Gunnarson, Richard Haag, Lars Andersson
och Anders Kratz tillsammans med Tim och Gerard från RUF som 
tillsammans bl a utförde renovering av en RB4 samt utförde driftsprov
på en ny press.

 

Månader