Vi följer våra kunder ut i världen

Fler och fler av våra kunder inser värdet av kvalité, stabila och trovärdiga leverantörer. De flesta av våra kunder finns inom den hårt konkurrensutsatta tillverkningsindustrin. Idag förstår man värdet av långsiktigt hållbara tekniklösningar för rening och återvinning av processvatten. Trenden är tydlig. Rätt teknik för att skydda miljön och rädda hem så mycket råvara som möjligt har blivit rumsrent. Det handlar inte längre om stränga regelverk och teknik som katten släpat in. Modern miljöteknik är en del av produktionsprocessen och stärker konkurrenskraften. Därför satsar man på kvalité även när man utökar sin produktion runt om i världen. Vi har i dagarna levererat ett reningssystem till Snap-on i Kina, i filen ligger ett liknande system för Nobel Biocare i Japan. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig på utlandsmarknaderna ? Hör av dig till irena.b@mercatus.se

Månader