Vi byter affärssystem

Som ett led i att bli effektivare och uppnå bättre arbetsrutiner har vi valt att under våren och sommaren introducera ett nytt affärssystem hos oss. Det nya systemet består av helt ny teknisk plattform samt Jeeves Enterprise med moduler för marknad, säljstöd, försäljning, material och produktionsstyrning, lager, inköp, projekt, service, dokumenthantering, reskontror och redovisning. Ansvariga för införandet av affärssystemet är Systeam, och Henrik Axell som är affärsansvarig där säger följande om samarbetet. ”Vi uppskattar att Mercatus har tydliga mål och värderar SYSteams kultur samt sätt att arbeta i ett projekt. Det är stimulerande att jobba med ett expansivt företag där engagemang är ledstjärnan. Mercatus grundpelare: kultur, ständig kompetensutveckling och ledningsmodell är faktorer som gör Mercatus till ett unikt och spännande företag”. Införandet av systemet har föregåtts av ett gediget förarbete från bland annat fyra studenter från KTH i Stockholm, där Jeeves och SYSteam stod som klara vinnare. Våra studenter kommer att presentera sig själva under ”Tips & nyheter” längre fram.

Månader