Vi blev först i Kalmar Län att kvalitetssäkra vårt friskvårds- och hälsoarbete!

Vårt synsätt på förebyggande hälso- och friskvård stämmer väl överens med Korpens satsning att hälsodiplomera företag som infört ett aktivt hälsoarbete, www.korpen.se . Genom diplomeringen kvalitetssäkrar vi vårt personalarbete samtidigt som vi klargör vår filosofi både internt och externt. I ett kunskapsföretag är det personalen som är företagets viktigaste resurs, därför har vi på Mercatus sedan starten 1973 satt medarbetaren och människan i fokus. Vår grundfilosofi bygger på ett helhetstänkande där medarbetare, kund och miljö utgör de centrala delarna. Vi värnar således om de resurser vi har och underhåller dem på bästa sätt. I dokumentet ”Mercatus medarbetare – vår viktigaste resurs” har vi skrivit ner vår personalpolicy och vad vårt hälsoarbete omfattar. Vill du bli inspirerad hur vi blivit ett friskare företag och sänkt våra kostnader för sjukfrånvaro, kan du ladda ner bifogad pdf-fil eller slå en signal till Ingela Fristedt-Karlsson eller Kristina Alsér. Ladda hem hela skriften (216 kb)

Månader