Vårstädning -

Som ett led i vår verksamhets strategi för att ständigt förbättra kvaliteten och funktionen på våra anläggningar har vi inrett ett laboratorie. I laboratoriet görs pilotförsök med vätskor från våra kunders processer och säkerställer val av rätt dimensionering och reningsmetod. För att undvika ångor från olika kemiska reaktioner har vi även installerat en punktutsug. Inredningen av laboratoriet levererades av Vimmerby Interiör AB. Vill ni veta mer om våra prov/pilotförsök, kontakta då Pär Bragsjö på telefon 0492-171 14 eller skicka ett mail till par.bragsjo@mercatus.se.

Månader