VÄRLDSNYHET! Mercatus medverkar i revolutionerande vattenreningsprojekt

Mälarenergi är först i världen med att återvinna slam från dricksvattenrening. I ett forskningsprojekt har Mälarenergi testat en metod som gör det möjligt att återvinna 90 procent av reningskemikalierna i dricksvattnet. Mercatus har varit med och utvecklat och levererat anläggningen som forskningsprojektet har använt för att utvärdera den här metoden. Utvecklingsarbetet har drivits i nära samarbete med Mälarenergi och Feralco. » Läs mer på www.malarenergi.se

Månader