Utökat samarbete mellan KTH och IVL

IVL:s närmande till KTH har tagit sig ett rent fysiskt uttryck i och med att IVL numera finns på campus. Nu tas ytterligare steg i form av gemensamma satsningar. I samband med invigningen av IVL:s nya lokaler i KTH:s gamla bibliotek offentliggjorde IVL:s VD Björn Lundberg och KTH:s rektor Anders Flodström att landets största tekniska högskola och landets största miljöinstitut nu går samman och bildar Centrum för hållbar utveckling. -Detta centrum innehåller utbildning, forskning och tillämpning samt har betydande kontakter med näringslivet och samhället i övrigt. Vi har hela värdekedjan skulle man kunna säga, säger Björn Lundberg. Han menar att Centrum för hållbar utveckling kommer att kunna ta större grepp och omfatta helheten på ett annat sätt än vad KTH och IVL kan var för sig, till exempel inom trafik-, vatten- och klimatområdet. -Det handlar förvisso om att ta fram ny kunskap men också om att snabbt få ut denna kunskap i praktisk användning. Detta kommer konstellationen KTH och IVL att garantera, säger Björn Lundberg. Parterna har dessutom redan inlett ett konkret samarbete inom området ecodesign, det vill säga klimateffektiv produktion och klimateffektiva produkter.

Månader