Utbildningsdagar och referensbesök i Tyskland

Idel kostymklädda gentlemen (eller kanske ”Men in black”) under Knolls utbildningsdagar i Bad Saulgau. Mötet hålls i stort varje år för samtliga Knolls återförsäljare ”world wide” och i år var totalt ca 85 stycken samlade. Nyheter presenteras och siffror och mål gås igenom samt redovisning av olika stora projekt som levererats ut under det gångna året är stående programpunkter.

 
"Men in black" på Knolls utbildningsdagar

Mötet avslutas med ett besök på Knolls verkstad där olika nyheter kan beskådas.


Här visas Knolls nya svetshall på 7500 m2 som är inflyttningsklar
och där ett automatiskt höglager för plåt har installerats.
Lokalen kommer att fyllas med svetsrobotar för svetsning av
standardprodukter


För Mercatus del blev det ytterligare en dag i Tyskland och vi förflyttade oss från Bad Saulgau till Lahr. I Lahr finns centrifugtillverkaren Cepa som förevisades för en av våra kunder. Besöket avslutades sedan med ett besök på en referensanläggning som har både Knoll och Cepas produkter installerade sedan mer än 10 år. Totalt finns 9 centrifuger på plats och ett omfattande transportsystem under golv. Inget spån och ingen olja hanteras av någon personal – allt sker automatiskt.


Referensanläggning i Tyskland där både Knolls och Cepas produkter
är installerade

 

Månader