Utbildning i service och underhåll

I slutet på förra veckan hade vi personal från både Castrol och Volvo på plats hos oss för att utbilda dessa personer i service och underhåll av en redan levererad anläggning.

 
Utbildning i service och underhåll på Mercatus 

Vi har tagit fram ett testfilter tillsammans med Castrol för att de ska kunna hjälpa sina kunder med testkörningar av nya skärvätskor på plats hos kund.
Förutom service och underhåll diskuterades också vikten av en väl fungerade rening i kombination med rätt tryck och flöde på skärvätskan i slipprocesser.


Anläggningen är en kombination av ett kompaktbandfilter och cyklonrening,
där man kan välja reningsmetod beroende på vilken typ av bearbetning kunden har.

Har du frågor eller vill ha mera information kring detta är du så klart välkommen att höra av dig till oss!

Månader