Ytterligare en centralrening snart i drift på Ljunghälls

Metallfabriken Ljunghäll har investerat i ytterligare en central rening för aluminiumbearbetning.

Anledningen till den nya 40.000 liters tanken är att den första centralreningen Mercatus levererade år 2003 senaste tiden har varit överbelastad med över 20 % beräknat av maxflödet. Allt aluminiumspån som pumpas in till anläggningen kommer att pressas till torra briketter för ekonomisk och miljövänlig hantering/återvinning.

Installation och uppstart har skett och vi väntar nu på att börja pumpa ren skärvätska ut till maskingruppen.

Den nya anläggningen kommer att reducera belastningen ordentligt och även lämna utrymme för nya maskininstallationer framöver.


Tobias Holm, Bechem tillsammans med Ljunghälls ansvariga för det senaste projektet, Hans Gutlöv och Fredrik Furustål och Mercatus projektledare Joachim Karlsson och teknisk säljare Olle Ekman

Månader