Underleverantörsmässa i Finland - Alihankinta 2010

Ett antal presumtiva kundbesök är inbokade för att bl a diskutera centralrening.
I samband med mässbesöket kommer även flera kunder i området kring mässan att besökas under veckan som också är intresserade av spån och skärvätskerening.

Känslan i det stora hela på mässan är att det är goda tider i sikte, rapporterar vår Erkki Lahti direkt från mässan!

Månader