Ultrafiltreringsanläggning till Perstorp Clariant leveransklar

Ultrafiltreringsanläggning till Perstorp Clariant AB är provkörd och klar för leverans. Anläggningen ska koncentrera latex-haltigt processvatten och kommer att ha en kapacitet på ca 1,5m3/h. Både det renade vattnet och latex-koncentratet kan återanvändas. Bild:

Månader