Ultrafiltrering vid burktillverkning

Ett nytt keramiskt ultrafilter samt en arbetstank levererades till Rexam AB där de tillverkar aluminiumburkar. Ultrafiltret kommer att ta bort olja som tvättas bort från burkarna i avfettningsbadet så att tvättvattnet kan användas längre tid. Oljan kan sedan återvinnas som bränsle till fjärrvärme.  

 
Ultrafilter och arbetstank hos Rexam

 

Månader