Ultrafilter till All-Emballage

All-Emballage Haninge investerar i ny reningsanläggning (ultrafilter) för rening av oljehaltigt tvättvatten. Leverans kommer ske under försommaren. Ultrafilter används för avskiljning av emulsioner, kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt. Du vet väl att vi förutom vattenreningsteknik med bland annat ultrafilter och omvänd osmos också levererar och servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! » Läs mer på våra teknikssidor!

Månader