Ultrafilter nummer två till trogen kund

[ultrafilter.jpg, 0] Konecranes i Helsingfors Finland (tidigare Neles Jamesbury) har beställt ytterligare en ultrafiltreringsanläggning. Detta för att kunna behandla den ökade volymen av förbrukade oljehaltiga vätskor. [mercatus_fakta.gif, 0] Ultrafilter används för avskiljning av emulsioner, kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt. » Läs mer här!

Månader