Trycket på miljön ökar

Produktionen av varor sker allt mer globalt. Råvaror utvinns på en kontinent, produkter tillverkas på en annan och säljs på en tredje. Globaliserad produktion ökar trycket på miljön. En av de viktigaste miljöaspekterna av den globala handeln är avståndet mellan konsumtion och råvaruproduktion.

Detta uppmärksammades vid ett seminarie arrangerat av Naturvårdsverket där rapporten Globala resursflöden i förändring presenterades. Rapporten är framtagen inom ramen för IVA´s framtidsprojekt Miljöarbetets nya arena.

Rapporten har gjorts av Sverker Molander, Stefan Wirsenius och Are Wallins, vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers.

Läs mer i IVA-aktuallet nr 1 2007.

Månader