Tjust Mekaniska Verkstad AB i Västervik satsar stort på miljö och produktion

I samband med installation av en ny produktionsmaskin kontaktade Tjust Mekaniska Mercatus. Avsikten var att både förenkla hantering av skärvätskor och spån men också för att slå ett slag för miljön.

Den nya maskinen kommer att producera en stor mängd aluminiumspånor och för att slippa köra spåncontainers kommer nu allt restmaterial att briketteras. En torr brikett är inte miljöfarlig och kan därför hanteras som ”vanligt aluminiumskrot”. En annan stor vinst blir ett merpris per kilo för den briketterade aluminiumet samt att all urpressad emulsion kan återvinnas.

Till anläggningsleveransen hör även en komplett kylmedelsrening med både hög och lågtryckspumpar och reningen är även den ansluten till brikettpressen så att alla finspånor pressas till briketter.

”Vi tittade runt på fler leverantörer men fann att Mercatus var den bästa för oss” säger Christer Eresjö och tillägger ”Mercatus rekommenderade oss även att installera en värmepumpskylare för kylvätskan i avsikt att hålla en konstant temperatur för att uppnå bra toleranser”

Under försommaren kommer allt att vara monterat och köras igång. Vi återkommer med mera information under sensommaren.

Månader