Tema krossning och brikettering av aluminumspånor

Tillsammans med Weimas USA-filial har vi gjort referensbesök på SAAB i Linköping i syfte att visa hur vi där handhar aluminiumspånor. Krossning och brikettering var temat.

Behovet av hanteringen finns på USA-marknaden, men man har ännu inte levererat någon utrustning för metallhantering utan endast anläggningar för plast, trä och andra organiska material.

På SAAB kunde vi visa upp vår leverans av både spånkross, transportsystem och brikettpressar, där vi hanterar många antal kubikmeter aluminiumspån per timme.


Aluminiumbriketter

 

 

Månader