Tekniksamarbete för affärsnytta

Förra veckan deltog Mercatus tillsammans med andra SME-företag i Östergötland i workshopen Tekniksamarbete för affärsnytta som var arrangerad av Linköpings Universitet, Unionen, Teknikföretagen, Kunskapsförmedlingen och Handelskammaren.

Syftet med workshopen var att samla företag och den akademiska världen för att diskutera affärsutveckling i samarbete med högskolan. Under gruppdiskussioner lades fokus på stöd i produktions - och produktutveckling samt affärs - och marknadsutveckling och former för samarbete.

Vad behöver företag och vad kan studenter och högskola hjälpa med?

Slutsatsen blev att Linköpings Universitet ska främja informationsöverföring och ska hjälpa företag att på ett strukturerat sätt bevaka omvärlden för strategisk kompetensutveckling och ökad konkurrenskraft.

Studenter som läser civilingenjörsutbildningen i Linköping är villiga att hjälpa företag lösa problem och ge förslag för förbättringar genom att analysera det i sina examens- och projektarbeten.

För att stödja mindre företag i Östergötland har Linköpings Universitet etablerat Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag CAM.

CAM verksamhetsidé: bidra till små och medelstora företagsutveckling genom att låta akademisk kompetens möta praktisk erfarenhet till nytta för båda parter.

Vi hoppas att kunna dra nytta av CAM genom att bjuda in studenter att hjälpa oss med interna och externa företagsanalyser och på så sätt ge de möjligheter att i ett projekt- eller i examensarbete kunna praktiskt tillämpa den teoretiska utbildningen.

Månader