Teknikföretagens konferens om produktkrav, funktionskrav och miljöpåverkan

[teknikforetagen_logo.gif, 0] Konferens om produktkrav, funktionskrav och miljöpåverkan Datum: 2005-09-21 Plats: Stockholm, lokal meddelas senare Pris: 1 900 kr för medlemmar, 2 500 kr för övriga Låt dig inspireras av hur andra företag arbetar proaktivt för att möta ökade produkt- och funktionskrav på denna heldagskonferens! Ur programmet Överblick av EU-lagstiftning samt kommande nationell lagstiftning. Produktkrav Hur kan företagen arbeta proaktivt? Drivkrafter. Miljöanpassad produktutveckling inom Scania. Hur arbetar ITT Flygt med energieffektivisering? LCC? Funktionskrav – Kemikalier Kemikaliesäkerhet – tekniska produkter. Företagens egenansvar. Företagens kemikaliearbete och marknadskrav. Hur det går att förbereda sig för att möta upp mot EUs nya kemikalielagstiftning. Saab AB och NOTE Norrtelje AB Inköp – Etik och miljökrav Säkring av etik och miljökrav i leverantörskedjan kommer att bli kundkrav och lika viktiga som pris och leverantörstid. Vilka erfarenheter har telekom i Kina? Ericsson Målgrupp Personer som arbetar med miljö- och produktrelaterade frågor: miljöansvariga, produktchefer, konstruktörer/ designers, inköpsansvariga samt personer inom myndigheter och departement. Anmäl dig online! Frågor om anmälan Anna Bach, tel 08-782 09 54, fax 08-782 09 80 Frågor om innehåll Gudrun Bågstam, tel 08-782 08 29

Månader