Täta leverantörsbesök

Vi har som bekant ett mycket tätt samarbete med våra stora leverantörer i Tyskland på skärvätskesidan.

Många stora projekt är på gång, så för ett par veckor sedan besökte vi Knoll och Cepa tillsammans med kunder för referensbesök.

Även besök gällande projektavstämning av ett centralreningssystem för slipning till slutkund i Polen genomfördes under förra veckan.


Referensbesök i Tyskland


Månader