Tack och lycka till Elin

Elin Gustafsson avslutar nu sitt forskningsarbete kring kvicksilver från rökgaskondensat, där hon har tittat på olika alternativ för att följa gällande utsläppskrav.

Vi tackar för tiden hos oss och önskar lycka till med fortsatta studier!


Elin Gustafsson avtackas efter avslutat arbete

 

 

 

Månader