Tack alla!

[A, 0] Som gjorde att vi hade Tekniska Mässans mest inspirerande dagar. Med en riddares tecken vill vi tacka för den succé mässdeltagandet innebar för oss. Tack!

Månader