Sydkrafts nya membrananläggning för rökgaskondensat är nu i provdrift

Reningsanläggningen för rökgaskondensat som vi i november installerade hos Sydkraft i Norrköping är nu i provdrift. I slutet av januari när provdriften övergår till kontinuerlig drift kommer du att få del av våra och Sydkrafts erfarenheter. Vill du redan nu veta mer om rening av rökgasreningskondensat med membranteknik är du välkommen att maila jan.kastensson@mercatus.se eller par.bragsjo@mercatus.se.

Månader