Swentec presenterar nya siffror för miljötekniksektorn

Exporten har under samma period ökat med 15 procent, från nästan 29 mdr till drygt 33 mdr. Det är framförallt området Avfallshantering och återvinning som går starkt framåt, både vad gäller omsättning och export, men även området Bioenergi uppvisar en rejäl ökning av exporten.

Läs sammanställningen ”Svensk miljöteknik i siffror” här.

Källa: Nyhet från Swentecs nyhetsbrev mars 2009

Månader