Swentec – Sveriges Miljöteknikråd ombildas

För planering och genomförande av ytterligare insatser inom miljöteknikområdet kommer regeringen under 2008 att ombilda Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, till en delegation för miljöteknik. Swentec kommer då att bli direkt underställd Regeringskansliet. Nyordningen visar att frågorna kring svensk miljöteknik och export av det svenska kunnandet har hög prioritet. Det är till nytta både för miljöteknikföretagen och svensk basindustri som länge legat i framkant och nu förhoppningsvis också kommer att lyftas fram som ansvarstagande och drivande i effektivare och resurseffektiva produktionsprocesser.

Månader