Swedfund - en god hjälp vid export

Nyligen har vårt företag uppmärksammats i tidningen Dagens Industri som ett gott exempel på samarbete med det statliga riskkapitalbolaget Swedfund International AB.

Mercatus har flera utvecklingsprojekt på gång och det är alltid lättare att satsa ännu bredare när en partner med den bästa kompetensen och finansieringen finns med i bilden.

Swedfund erbjuder riskkapital för företag som har hållbara projekt och hjälper dessa att bli lönsamma. För vår del är det en stor möjlighet att expandera internationellt och minska den finansiella risken.

Månader