SVMF:s höstmöte

Hans Svanberg och Sebastian Gunnarsson deltog förra veckan på SVMF:s (Svenska Maskinhandlarföreningen) höstmöte. Ett besök på Brittiska Ambassaden gjordes där också Energimyndigheten föreläste om metoder för att minska energibehovet.

Höstmötets främsta punkt på agendan var planering för kommande Verktygsmaskinmässa i Jönköping i maj 2016.


Lunch och nätverkande på SVMS:s höstmöte

Månader