Sveriges Radio P1 den 15 oktober

[A, 0] – "Miljöteknikföretaget Mercatus i Vimmerby sätter personalens välbefinnande främst och hävdar att det lönar sig i längden." Ylva Esping från Sveriges Radio har uppmärksammat vår vision – att bli ett föredöme i miljöteknik och arbetssätt. I programmet Pengar samtalar hon och vår medarbetare Peter Hallberg. Samtalet handlar om vad som skapar ett gott arbetsklimat och en kreativ kultur. Den gemensamma värdegrunden går som en röd tråd genom hela programmet.

Månader